โปรโมชั่น The Pizza Company ไก่ทอด 3 รสใหม่!!

อร่อยสะใจ!!! ไก่ 3 รสชาติใหม่ จาก The Pizza Company เข้มเต็มพิกัด ต้องลองแล้ว