หลัวไม่มี แต่อยากใช้สิทธิ์ลดราคา~ ประกาศ!! ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ทำบัตรประชาชน และเปลี่ยนซื่อสกุล เหลือ “1 บาท”!!

📢📝หลัวไม่มี แต่อยากใช้สิทธิ์ลดราคา~ ประกาศ!! ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ทำบัตรประชาชน และเปลี่ยนซื่อสกุล📝 เหลือ “1 บาท”‼️ ใครกำลังมีแพลนจะไปทำเรื่องดังกล่าว เตรียมตัวด่วนจ้าา!!👏🏻 หาหลัวแพร๊บบ

💬เรียกได้ว่า ตาตื่นกันเลยจ้าา นาทีนี้ หลังจากได้ยินข่าวด่วนสุดฮอต ที่ลดค่าธรรมเนียม เหลือ 1.- เท่านั้น‼️ สำหรับการจดทะเบียนสมรส ทำบัตรประชาชน, ขอสำเนาทะเบียนบ้าน, รวมถึงขอเปลี่ยนชื่อสกุล🏷🖋 บอกเลยว่านาทีนี้ แอดนี่อยากจะใช้สิทธิ์มากๆ ของการจดทะเบียนสมรส👰🏻‍♀️ แต่!! หลัวอยู่หน๊ายยย หาหลัวก่อนจ้าา😅

🔍ซึ่งการออกประกาศดังกล่าว 🖌เป็นการประกาศจาก “ราชกิจจานุเบกษา” เพื่อที่จะเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง💉🦠 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน✔️

📋โดยรายละเอียดก็จะมีดังนี้
📌การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้🔖
✅การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
✅การออกใบแทนใบรับ
✅การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

📌การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้🔖
✅การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท
✅การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท
✅การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

📌การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้🔖
✅การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
✅การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
✅การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

📍ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1 บาท จนถึง 31 ธ.ค. 64
📒ที่มา : https://bit.ly/3AhKJAy