เคาะแล้ว!! กรุงเทพมหานคร เปิดเมือง รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ที่ฉีดวัคซีนครบโดส) ไม่ต้องกักตัวเริ่ม 15 ต.ค.นี้!!

📢😘2Uอัปเดต เคาะแล้ว!‼️ กรุงเทพมหานคร เปิดเมือง รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ที่ฉีดวัคซีนครบโดส) ไม่ต้องกักตัวเริ่ม 15 ต.ค.นี้!!👍🏻

💬ส่วนในพื้นที่ สัตหีบและพัทยา ชลบุรี , ชะอำ เพชรบุรี , หัวหินประจวบคีรีขันธ์ และ แม่ริม แม่แตง ดอยเต่า เมืองเชียงใหม่ จะเปิดให้ท่องเที่ยววันที่ 1 ต.ค. ตามเดิม☑️

✅ทั้งนี้ กทม. มีความพร้อมทุกอย่าง ยกเว้นการได้รับวัคซีนที่ยังไม่ถึงเป้าที่วางไว้ที่ 70% ซึ่งคาดว่าช่วงต้นเดือนต.ค. ประชาชนส่วนมากในพื้นที่กทม. จะได้รับวัคซีน โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกเขต แม้ว่าในกทม. มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเกิน 70%

✅แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่กทม. จะต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 37% รวมทั้งต้องรอระยะเวลาการขึ้นภูมิคุ้มกันหลังการฉีดเข็มสอง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดช่วงกลางเดือน ต.ค. ในส่วนของจังหวัดที่เหลือ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ จะเปิดให้ท่องเที่ยววันที่ 1 ต.ค. ตามเดิม

📌สำหรับมาตรการที่จะใช้สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นมาตรการที่สาธารณสุข (สธ.) กำหนด เช่น DMHTT ส่วนสถานประกอบการจะต้องปฎิบัติตามมาตรการ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) หรือโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมาตรการ SHA+ ที่เพิ่มเงื่อนไขว่าพนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70%

📌นอกจากนี้สถานประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมจะต้องมีการตรวจ และบันทึกอุณหภูมิ และการเข้า-ออกโรงแรมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเดินทางข้ามจังหวัด🔖