เช็กเลยที่นี่! วิธีขอใบเบิกทาง “Vaccine Passport“ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”

🛫 คนเกียมเที่ยวมาทางนี้! 2Uอัปเดต ขอใบเบิกทาง “Vaccine Passport“🎫  ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง ที่นี่มีคำตอบ✨

💬มาจ้าาา ใครพร้อมเที่ยวแล้วมาเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อมก่อน ตอนนี้สามารถขอรับ Vaccine Passport ผ่าน “หมอพร้อม” 👍🏻 ได้แล้วจ้า สะดวกมาก กรอกข้อมูล แนบเอกสาร จ่ายเงิน รอรับเอกสารรับรองได้เลย ✨ ไม่ต้องไปเสียเวลา หรือใครอยากจะไปขอด้วยตัวเองก็สามารถไปยื่นคำขอได้ที่หน่วยงานกรมควบคุมโรคที่กำหนด 100 แห่งทั่วประเทศได้เลยจ้า นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นน๊าา พร้อมเที่ยวแล๊ววววว เตรียมให้พร้อมด่วนนน💨💨

📌 ทำ Vaccine Passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?
☑️ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
☑️ หนังสือเดินทาง (Passport)
☑️ บัตรประชาชน

📌 วิธีขอออกหนังสือรับรองฯ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม”
1. เข้าแอพฯ หมอพร้อม
2. เลือก เมนู “International Certificate”
3. กดเมนู “ขอหนังสือรับรองฯ”
4. กรอกข้อมูล และอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน
5. ตรวจสอบข้อมูลวัคซีน (หากมีข้อมูลผิดพลาดสามารถกดแนบเอกสารเพิ่มเติมได้เลย)
6. เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรองฯ (ได้ทั้งมารับด้วยตัวเอง, ส่งทาง E-mail, จัดส่งตามที่อยู่)
7. เลือกช่องทางชำระเงิน (ได้ทั้งเงินสดและสอกนจ่ายเลยจ้า)
8. กดยอมรับและยืนยันการออกหนังสือรับรอง

📌 สามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ
🔘 กรุงเทพฯ นนทบุรี 3 แห่ง
🔘 ระดับเขต ได้แก่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา
🔘 ระดับจังหวัด 92 แห่ง
🔘 ในอนาคตอาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติม

📌 สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขอ Vaccine Passport ได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่
☑️ สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
นัดล่วงหน้า โทร 0 2590 3427, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430
เปิดในวันราชการ 8.30-16.00 น.
☑️ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ
นัดล่วงหน้า โทร 0 2521 1668
☑️ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
นัดหมายล่วงหน้าา porthealth_bbk@ddc.mail.go.th
☑️ กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
นัดหมายล่วงหน้า โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรือ travelhealth@ddc.mail.go.th