เริ่มแล้ว! ฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ (CDM) ต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง

   

💸🏦 2Uอัปเดต เริ่มแล้ว! ฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ (CDM) ต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง ✨ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป 💥

@promotion2u 💸🏦 #2Uอัปเดต เริ่มแล้ว! ฝากเงินสดที่ตู้อัตโนมัติ (CDM) ต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง ✨ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 66 เป็นต้นไป 💥 #ฝากเงินสด #วิธียืนยันตัวตน #ตู้ฝากเงินสด #ตู้CDM #ยืนยันตัวตนฝากเงิน ♬ Peaceful and joyful pop with ukulele and whistle(1322918) – 314P

(Visited 52 times, 1 visits today)