ธนาคารออมสินออกสินเชื่อช่วยไทย “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน

📢🌟2Uอัปเดต ธนาคารออมสิน🏦 ออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน ช่วยเหลือคนไทย ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน กับแคมเปญ “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้าปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน💸 ช่วยแบ่งเบาภาระผ่อนบ้านช่วงโควิด หรือนำไปปลดล็อกหนี้และใช้จ่ายฉุกเฉิน ด้วยเงื่อนไขพิเศษที่ให้เริ่มผ่อนปีหน้าและผ่อนต่อเดือนต่ำ ‼️

✅ สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือรีไฟแนนซ์
💰ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 0% นาน 9 เดือน เดือนที่ 10-12 ผ่อนต่ำ ล้านละ 2,000 บาท
🔖อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 29 ต.ค. 64

💰ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 ผ่อนต่ำ ล้านละ 1,500 บาท
🔖ฟรี! ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญา
✅ สินเชื่อบ้าน สำหรับซื้อ สร้าง ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

💰 ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 ผ่อนต่ำ ล้านละ 1,500 บาท
🔖 ฟรี! ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญา

💬 2Uว่าดี
☑️ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เมื่อกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารออมสิน
☑️ยังไม่ต้องผ่อนปีนี้ ให้เริ่มผ่อนปีหน้า
ผ่อนต่อเดือนที่ต่ำมาก
☑️ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนี้ต่าง ๆ

📌ทั้งนี้ จะอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
🌟รายละเอียดการลงทะเบียน👉🏻  https://bit.ly/397f60M