ลดต่ออีก 3 เดือน! เงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ก.ย.-พ.ย. 64

🥳ต่อเวลาให้อีก! ลดเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 2.5% ✨เป็นระยะเวลา 3 เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง จากผลกระทบโควิด-19🦠🦠

💬 มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคมจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงาน จากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และบรรเทาภาระของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานการณ์ปัจจุบัน
จากเดิมนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องจ่ายฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน
และผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลืออัตราเดือนละ 235.- เป็นเวลา 3 เดือนในงวดเดือน ก.ย.-พ.ย. 64 นี้จ้า👏🏻

☑️ ผู้ประกันตน ม.33 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 2.5% (สูงสุด 375 บาท)
☑️ ผู้ประกันตน ม.39 นำส่งเดือนละ 235.-