Date Archives April 2024

เที่ยวญี่ปุ่นสุดฟันนน! 7 วัน 9 เมือง 2U x Skyfun ด้วยบัตรเบ่ง JR Pass: Setouchi Area Pass [Part2]

เที่ยวญี่ปุ่นสุดฟันนน! 7 วัน 9 เมือง 2U x Skyfun พาเปิดทริปตะลอนเที่ยวญี่ปุ่นภูมิภาคเซโตชิ เที่ยวเมืองหลักพักเมืองรอง กับเส้นทางเที่ยวด้วยรถไฟชินกังเซน JR West

Read More

เที่ยวญี่ปุ่นสุดฟันนน! 7 วัน 9 เมือง 2U x Skyfun ด้วยบัตรเบ่ง JR Pass: Setouchi Area Pass [Part1]

เที่ยวญี่ปุ่นสุดฟันนน! 7 วัน 9 เมือง 2U x Skyfun พาเปิดทริปตะลอนเที่ยวญี่ปุ่นภูมิภาคเซโตชิ เที่ยวเมืองหลักพักเมืองรอง กับเส้นทางเที่ยวด้วยรถไฟชินกังเซน JR West

Read More